Lesreglement

 • Onze trainers geven de lessen in principe wekelijks op een vast tijdstip op de tennisbanen van TV Waalrackets te Vuren.
 • Deelnemen aan de tennislessen is alleen mogelijk als je lid bent van TV Waalrackets (m.u.v de eerste proeflessen).
 • Bij verhindering moet je je trainer minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte stellen, zodat het eventueel inhalen van de les geregeld kan worden. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling.
 • Indien je trainer verhinderd is, zal de les op een overeen te komen tijdstip ingehaald worden of de trainer wordt vervangen.
 • Als lessen vanwege weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden deze ingehaald. Inhaallessen worden in principe gepland in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere lessen.
 • Je trainer beoordeelt of een training wel of niet kan doorgaan. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt. Neem bij twijfel altijd contact op met je trainer.
 • Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen worden er in principe geen lessen gegeven.
 • Een leerling kan niet zonder toestemming van de leraar zijn/haar les overdragen aan derden.
 • Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld naar rato aangepast worden, of er kan geschoven worden met de lesduur.
 • Je trainer zorgt voor de juiste tennisballen en ander lesmateriaal.
 • Een lesuur is 60 minuten, een half lesuur is 30 minuten.
 • Je bent verplicht deel te nemen aan trainingen in sportkleding en met het juiste schoeisel.
 • De lestarieven vind je op deze site. Deze zijn inclusief btw, gebruik van tennisballen, tennisbaan, eventueel ballenkanon en overige materialen.
 • Je ontvangt de factuur per e-mail rond de tweede les. Het lesgeld dient vervolgens binnen 14 dagen per bankoverschrijving te worden voldaan op IBAN:  NL21 KNAB 0255067720 tnv TGR.
 • Mocht het lesgeld na twee herinneringen nog niet zijn overgemaakt aan de Tennisacademie dan zijn wij genoodzaakt de vordering over te dragen aan ons incassobureau.
 • TGR is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. Deelnemen is geheel op eigen risico. 

Contact? Stuur een e-mail naar info@tennisacademiegerrolink.nl

Of bel 06 - 57 61 27 90